Управител:     инж. Лилия Аладжем
тел. / факс:     +359 2 869 29 67
GSM:               + 359 888 51 57 28
e-mail:             office@la-eng.net
                         la_eng@techno-link.com

При подходящо осветление, светът е прекрасен !